Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR.

Velmi si vážíme Vaší důvěry v naši společnost, a proto ochraně osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost.

Hotel Skalský dvůr plně respektuje Vaše soukromí a bere na vědomí Vaše obavy týkající se důvěrnosti informací, které poskytujete například při používání našich webových stránek, především u online rezervace, nebo při ubytování se na hotelové recepci.

Vaše osobní údaje od Vás požadujeme pouze za účelem splnění právní povinnosti (zákon o místních poplatcích – výběr poplatku za rekreační pobyt nebo poplatku z ubytovací kapacity, zákon o pobytu cizinců na území České republiky) a za účelem plnění smlouvy (smlouva o ubytování nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu – rezervace ubytování), k tomuto od Vás nepotřebujeme souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujícím základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsou nutné pro naplnění účelu, za kterým byly zaznamenány, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu, kterou vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon. Poté je likvidujeme, a to způsobem, který zajistí, aby nemohly být nikterak obnoveny.

Bez Vámi uděleného souhlasu Vám nezasíláme žádná marketingová sdělení.

Proti ztrátě, zneužití či přepisu informací, které jsme od Vás získali, máme stanoveny interní předpisy a procesy.

Hotel dle nařízení „GDPR" má oprávněný zájem na ochraně hotelového majetku a bezpečnosti zaměstnanců a hotelových hostů, a za tímto účelem využívá kamerového systému. Kamerový záznam uchovává po dobu 7 dnů ode dne pořízení a je zabezpečen dle nejvyšších bezpečnostních standardů.

Za podmínek uvedených v GDPR po nás můžete požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete si vyžádat přístup ke zpracovaným údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, požadovat získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a předání těchto údajů jinému správci, požadovat, aby osobní údaje byly rovnou předány druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermissionsouhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-slidersslideshowdržení pozice aktuálního slide
 PHPSESSIDpoužívání webuudržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevicedetekce zařízenína základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowserdetekce prohlížečena základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptchaGoogle recaptchasběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a polohazjištění polohy uživateledle volby uživatele

Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.